Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tilliten bland de unga

Som en del av forskningsprogrammet antogs Julia Grosse som doktorand för att utifrån Tillitsbarometerns data skriva en avhandling vars syfte var att undersöka tilliten bland unga vuxna. Resultaten visar att unga människor säger sig ha tillit i mindre utsträckning än människor i medelåldern, men att det också finns avvikelser från denna bild, vilket verkar stå i relation till olika kontaktytor. Vidare analyseras vad som kan ligga bakom att människor har större eller mindre tillit i olika livsfaser. En utgångspunkt är att de erfarenheter man samlar under livets gång kan vara en sådan faktor. Dels görs försök att förklara variationer i olika tillitsdimensioner statistiskt, dels konkretiseras det genom ett antal intervjupersoners berättelser om sina erfarenheter under livets gång och deras betydelse för tilliten.

Grosse blev antagen till forskarutbildningen vid Stockholms universitet 2007 med professor Lars Svedberg som huvudhandledare och hon disputerade i juni 2012 med sin doktorsavhandling som fick titeln Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet, 2012.


Senast uppdaterad: 2019-04-03.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade