Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Publikationer

Lars Trägårdh. "Granskningssamhället i högtillitslandet Sverige" i Louise Bringselius (red.), Styra och leda med tillit: Forskning och praktik. Tillitsdelegationen, SOU 2018:38.

Susanne Wallman Lundåsen. "Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer". Socialmedicinsk tidskrift, 2018, Vol. 95: 9.

Susanne Wallman Lundåsen. Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018. I Snabbtänkt : reflektioner från valet 2018. Sundsvall: Mid Sweden University.

Erik Lundberg (red.) Toleransens mekanismer: en antologi. Stockholm: Forum för levande historia, 2017. I boken medverkar Lars Trägårdh och Susanne Wallman Lundåsen.

Peter Örn (red.) Leda med tillit. Stockholm: Idealistas förlag, 2017. I boken medverkar Lars Trägårdh och Erik Blennberger.

Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, och Lars Svedberg.Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. Stockholm: SNS Förlag, 2013.

Susanne Wallman Lundåsen och Dag Wollebæk. "Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities." Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 23 (3): 299-321, 2013.

Susanne Wallman Lundåsen och Lars Trägårdh, “Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief versus Social Organization.” i Joep de Hart, Paul Dekker & Loek Halman, Religion and Civil Society in Europe. Dodrecht: Springer Netherlands, 2013.

Dag Wollebæk, Susanne Wallman Lundåsen och Lars Trägårdh, “Three Forms of Interpersonal Trust. Evidence from Swedish Municipalities.Scandinavian Political Studies, 35 (4): 319-346, 2012.

Eric Uslaner with Susanne Lundåsen, “Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism.” i Eric Uslaner Segregation and Mistrust: Diversity, Isolation, and Social Cohesion. New York: Cambridge University Press. 2012.

Lars Trägårdh (red). Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm: SNS förlag, 2009.


Senast uppdaterad: 2019-04-03.

 

Röster om Den svala svenska tilliten

Boken ger en gedigen pedagogisk introduktion och fördjupning till den svenska och internationella tillitsforskningen och lämnar plats till både eftertanke om tillitens politiska betydelse och olika framtidsscenarior.

Dagens Arena

Boken visar sig inte vara någon nekrolog över en förlorad tillit, i stället ger den mig ett nytt, oväntat perspektiv på Sveriges historia. Jag trodde att den svala, breda tilliten uppstod tillsammans med det socialdemokratiska folkhems-Sverige. I själva verket har den betydligt äldre rötter, skriver författarna. 

Svenska Dagbladet


Den svala svenska tilliten
Den svala svenska tilliten

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade