Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av det första Tillitsbarometern (2009).

I januari 2017 fick programmet ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Från april 2020 har Fonden även beviljat ansökan om medel för att genomföra Tillitsbarometern 3 under hösten och vintern 2020-2021.

Undersökningen genomförs av SCB på högskolans uppdrag. I Tillitsbarometern 3/2020 ingår ytterligare ett dussintal kommuner samt även en panelstudie som påbörjades 2017. Viktade data kommer att levereras i mitten av mars, 2021, och från april kommer resultat från analyserna att redovisa i vår Levande rapport (se nedan), i media, samt över tid i vetenskapliga artiklar.

Tack vare en tilläggsfinansiering, också från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, genomförs under 2019 och 2020 en rad fördjupningsstudier i ett urval av kommuner och stadsdelar i Malmö och Stockholm. Resultat från dessa kommer att publiceras i en bok med planerad utgivning till hösten 2021.

Programmet har även beviljats ett projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) för ett projekt som rör civilsamhällets roll för att främja social sammanhållning och tillit. Detta avslutas under 2020, men kommer att kompletteras med analyser utifrån data från Tillitsbarometern 3 samt våra fördjupningsstudier.

Kartan visar de kommuner som ingår i Tillitsbarometern. I Malmö och Stockholm genomförs studien även på stadsdelsnivå.

Kommunkarta tillitsbarometern

Levande rapport

Denna rapport är ”levande” i den mening att den regelbundet utvecklas och uppdateras. I denna anda inbjuder vi in till kommentarer, frågor, uppslag från de som svarade på enkäten, intresserade från berörda kommuner, andra forskare och allmänhet. Nästa version kommer våren 2021, då resultat från den senaste undersökningen presenteras.

I den mån vi kan försöker vi i kommande upplagor av denna rapport att beakta sådana inspel.
Gå till kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 2021-03-19.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2006-pågående

Kontaktperson: Lars Trägårdh och Ali Abdelzadeh

Projektgrupp: Lars Svedberg, Susanne Wallman Lundåsen, Anna Mankell, Linnea Lundgren och Rebecka Andersen.

Finansiär: Länsförsäkringsbolagens forskningsfond

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Aktuellt

15 april 2021: Invandrarindex webbinar - "Integrationen efter Covid-19"

15 april 2021: Trygghetskonferensen, webbinarium

Mars 2021: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhälle, workshop

November 2020: Tidskriften Folkuniversitetet: Social tillit och en dos sund skepsis.

 Oktober 2020: The Guardian: Lars Trägårdh medverkar i "Today in focus".

Augusti 2020: Arbetarbladet: Tilliten i Hofors

Juli 2020: SR Filosofiska rummet: Våra gemenskaper

Juli 2020: Svenska Dagbladet: Vad håller på att hända med "det trygga Sverige"?

Juli 2020: Helsingborgs Dagblad: "Corona är en kris som har potential att bli en möjlighet"

Juli 2020: Länsförsäkringars forskningsfond: Hög tillit mellan svenskar - men stora lokala variationer

Juli 2020: Dalademokraten: Fler är rädda för att gå ut ensamma på kvällen

Mars 2020: SR Godmorgon, världen!: Tilliten bakom svenska coronastrategin

April 2020: The Guardian: Why might Sweden's Covid-19 policy work? Trust between citizens and state 

4 december 2019: Länsstyrelsen Västra Götaland: Krissamverkan

28 november 2019 : MUCF: Rikskonferensen 2019

Se arkiverade nyheter

Publikationer inom projektet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade