Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av det första Tillitsbarometern (2009).

Sedan januari 2017 har programmet fått ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Från och med januari erhåller programmet även ett projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) för ett projekt som rör civilsamhällets roll för att främja social sammanhållning och tillit.

Kartan visar de kommuner som ingår i Tillitsbarometern. I Malmö och Stockholm genomförs studien även på stadsdelsnivå.

 

Kommunkarta tillitsbarometern
levande rapport

Levande rapport

Denna rapport är ”levande” i den mening att den regelbundet utvecklas och uppdateras. I denna anda inbjuder vi in till kommentarer, frågor, uppslag från de som svarade på enkäten, intresserade från berörda kommuner, andra forskare och allmänhet.
I den mån vi kan försöker vi i kommande upplagor av denna rapport att beakta sådana inspel. Gå till kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 2019-04-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Projektstatus: Pågående

   

 

KONTAKT

Lars Trägårdh
Susanne Wallman Lundåsen
Lars Svedberg

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
Box 111 89
100 61 Stockolm

Aktuellt

 3 april 2019: Utrikespolitiska institutet: Behöver vi ett nytt samhällskontrakt?

28 mars 2019: Samtal om tillit och arbete mellan Bodil Jönsson och Lars Trägårdh.

4-5 mars 2019: Föreläsning om tillit i Jönköping.

21 februari 2019. "Derfor er vi best". Ett seminarium arrangerat av Broen.xyz och Litteraturhuset i Bergen

SOU 2018:38. Styra och leda med tillit

22 november 2018: Nordic Welfare Centre: "Health Equity in the Nordic Region"

21 november 2018: Ideellt forum

”Värderingskollisioner: Därför är Sverige klansamhällets absoluta motpol” i Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens SverigeStockholm: Timbro förlag, 2018.

28 oktober 2018: SNS: Politisk polarisering i USA och Sverige

10 oktober 2018: VA-dagen: Fokus förtroende

4 oktober 2018: Debatt i Lund "Vem kan man lita på?"

2 oktober 2018: Länsförsäkringars forskningsfond: Framåtblick Gotland - Tillit för ett framgångsrikt Gotland

13 september 2018: "Tillit skapas där människor lever, bor och verkar" i Sydsvenskan

Augusti 2018: Nordiskt forskarmöte på temat tillit, med initieringsstöd av Riksbankens jubileumsfond

Augusti 2018: "Socialdemokraterna har övergivit sin berättelse" i Göteborgsposten

Almedalen, juli 2018: Lars Trägårdh medverkar i Länsförsäkringars panel om brottslighet

Maj 2018: Nordiskt forskarmöte på temat tillit, med initieringsstöd av Riksbankens jubileumsfond

20 april 2018: "Pitebor trivs och litar på lokalsamhället"

17 april 2018: Om Tillitsbarometern på Dagens Nyheters ledarsida

17 april 2018: Tillitsbarometern presenteras i Piteå

11 april 2018: SVT och ESBH anordade ett seminarium om social sammanhållning. Se seminariet på SVT Forum

Se arkiverade nyheter.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade