Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni

Detta projekt handlar om värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg. I takt med att välfärden blir alltmer pluralistisk, till exempel när det gäller medborgarna och de ideella organisationernas roll, har medskapande upplevt en renässans. Syftet med forskningen är att dels att bidra till tidigare forskning om medskapande, dels att identifiera utvecklingsområden för idéburen vård och omsorg. Projektet fokuserar på förutsättningar, mekanismer och resultat av värde- och medskapande, till exempel motiv till medskapande, vilka grupper som deltar, hur medskapande organiseras samt påverkan på faktorer som kvalitet och delaktighet. Med hjälp av nyinstitutionell teori som analytiskt ramverk och fallstudien som metod kommer Bräcke diakonis verksamhet att studeras och analyseras som ett relevant empiriskt fall av värde- och medskapande. Resultat och bidrag inkluderar att identifiera utvecklingsområden för praktik såväl som forskning, exempelvis när det gäller medarbetares motiv till medskapande, strukturella förutsättningar och mekanismer samt om hur medskapande anges påverka kvalitet, demokrati, delaktighet och ansvarstagande.

Projketet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Bräcke diakoni och pågår under tiden 2018-2021.

Ansvarig för projketet är ekonomie dr Ola Segnestam Larsson.

Senast uppdaterad: 2018-09-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Pågående

mer information


Kontaktperson

Ola Segnestam Larssonöppnas i nytt fönster

Samarbetspartners
Bräcke diakoni

 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade