Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Familjestudien

Denna studie riktar sig till familjer som har mist en förälder i cancer och som har barn mellan 3 och19 år.

För att stödja barnfamiljer som mist en förälder i cancer, behöver vi veta mer om hur föräldrar, barn och ungdomar i dessa familjer upplever vården, sin situation och hur de mår. Vår förhoppning är att studien ska bidra med ny kunskap för att utforma ett bra stöd till barnfamiljer i framtiden.

Studien består av en online enkät. Frågorna handlar om hur din familj mår, hur ni har haft det under sjukdomstiden och efter förlusten, samt hur ni upplever kommunikationen inom familjen.

  • Du som förälder fyller i en enkät med frågor om dig själv och dina upplevelser, samt frågor om hur ditt eller dina barn mår. Om du har mer än ett barn, önskar vi att du svarar på en enkät per barn. Detta innebär att om du har två barn, fyller du som förälder i tre enkäter, en för varje barn och en för dig själv. Vill du endast svara för ett barn fungerar det också.

  • Ungdomar mellan 12-19 år får fylla i ett eget åldersanpassat frågeformulär utöver dem enkäterna som föräldern fyller i.

För att delta i studien gå in på länken nedan.

Vi önskar att du som förälder anmäler dig och din familj:
Föräldrar - klicka här för att anmäla dig och ditt/dina barn till studien

Du som är mellan 12 och 19 år och önskar att fylla i din egen enkät kan anmäla dig nedan. Om du är mellan 12-14 år behöver du din förälders samtycke för att delta i studien:
Ungdomar (12-19 år) - klicka här för att anmäla dig till studien

Studien är frivillig. Ni kan avsluta deltagande i studien när som helst utan att berätta varför.

Senast uppdaterad: 2017-11-06.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

KONTAKTUPPGIFTER:

Kontaktperson för frågor om studien:
Megan Weber, doktorand
Megan.Weber@esh.se
Telefon:0766-36 51 60

Ansvarig forskare:
Ulrika Kreicbergs, professor

Medarbetare i studien:
Josefin Sveen, docent
Anette Alvariza, docent

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade