Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ungdomsråd – Ett deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet?

Med stöd från MUCF genomförs ett tvåårigt forskningsprojekt där syftet är att med hjälp av enkäter och fallstudier undersöka förutsättningarna för Sveriges ungdomsråd att utgöra ett deliberativt komplement som fördjupar demokratin. Normativ deliberationsteori säger att den representativa demokratin kan förbättras med hjälp av öppna, ärliga och seriösa diskussioner kring olika komplexa frågor där alla har lika stor rätt och möjlighet att delta. Men en möjlig konflikt inom teorin är att graden av öppenhet kan påverka deliberationen såväl positivt som negativt. För demokratisk legitimitet behövs öppenhet men öppenheten kan också minska deltagarnas villighet att ompröva sina ståndpunkter och riskerar därför argumentationens kvalitet. Ungdomsråden är intressanta eftersom de är ordnade som civilsamhällesorganisationer med skiftande och oklara förhållanden till det kommunala beslutsfattandet. De samlar politiskt intresserade ungdomar med olika bakgrund som delibererar under varierande förutsättningar.

Med hjälp av enkäter och fallstudier kan vi både få en fördjupad kunskap om de mekanismer som styr deliberationens kvalitet och en mer systematisk och generell kunskap om ungas deltagande i och inflytande på det kommunala beslutsfattandet genom medverkan i ungdomsråd.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-2019

Kontaktperson: Anders Kassman

Övriga medarbetare/projektgrupp: Anders Kassman, Johan Vamstad

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade