Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Syskons erfarenheter av att mista en bror eller syster i cancer

När ett barn får cancer drabbas hela familjen. Även om de flesta barn blir botade behövs omfattande behandling, vilket innebär lidande och ovisshet för alla i familjen. Syskon har länge kallats för ”de osynliga barnen” baserat på att de inte får lika mycket uppmärksamhet av släkt, vänner, omgivning, vården, och i forskningen som övriga familjemedlemmar.

Syftet med denna studie är att belysa syskons erfarenhet av att mista en bror eller syster i cancer. Studien är en rikstäckande enkätstudie bland 174 syskon som mist en bror eller syster i cancer (73 % svarsfrekvens). Syskonen var mellan 12-25 år vid förlusten och som yngst 18 år vid uppföljningen. De hade mist en bror/syster två till nio år innan de deltog i studien (år 2009).

De cancersjuka barnen var diagnostiserade före 17 års ålder och dog innan de fyllt 25 år (mellan åren 2000-2007). Enkäten berör syskons erfarenheter av att förlora en bror/syster i cancer samt eget välmående. Fokus har varit på erfarenhet av sjukdom, vård, dödsfall och syskons eget mående. Datainsamlingen är avslutad.

Senast uppdaterad: 2019-03-05.

Om PRojektet

Tidsperiod: 2017-2020

Kontaktperson: Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren

Projektgrupp: Ulrika Kreicbergs, Alexandra Eilegård, Malin Lövgren

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade