Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Syskons erfarenheter av att mista en bror eller syster i cancer

När ett barn får cancer drabbas hela familjen. Även om de flesta barn blir botade behövs omfattande behandling, vilket innebär lidande och ovisshet för alla i familjen. Syskon har länge kallats för ”de osynliga barnen” baserat på att de inte får lika mycket uppmärksamhet av släkt, vänner, omgivning, vården, och i forskningen som övriga familjemedlemmar.

Syftet med denna studie är att belysa syskons erfarenhet av att mista en bror eller syster i cancer. Studien är en rikstäckande enkätstudie bland 174 syskon som mist en bror eller syster i cancer (73 % svarsfrekvens). Syskonen var mellan 12-25 år vid förlusten och som yngst 18 år vid uppföljningen. De hade mist en bror/syster två till nio år innan de deltog i studien (år 2009).

De cancersjuka barnen var diagnostiserade före 17 års ålder och dog innan de fyllt 25 år (mellan åren 2000-2007). Enkäten berör syskons erfarenheter av att förlora en bror/syster i cancer samt eget välmående. Fokus har varit på erfarenhet av sjukdom, vård, dödsfall och syskons eget mående. Datainsamlingen är avslutad.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-2020

Kontaktperson: Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren

Projektgrupp: Ulrika Kreicbergs, Alexandra Eilegård, Malin Lövgren

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade