Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ett familjecentrerat stödprogram till barnfamiljer när en förälder har livshotande sjukdom och vårdas inom avancerad hemsjukvård

När en förälder får en livshotande sjukdom drabbas hela familjen. Tidigare forskning visar att kommunikationen inom familjen förändras när en förälder blir sjuk. Föräldrar vet inte vad och hur de ska prata om sjukdomen och barnen vill bli delaktiga och få information.

I hälso- och sjukvårdslagen står det att barn har rätt till information, råd och stöd när en förälder eller annan vuxen nära barnet har en livshotande fysisk sjukdom. Forskning visar att barn som lever med en svårt sjuk förälder har ökad risk för psykisk ohälsa och just dålig kommunikation och brist på kunskap om sjukdomen påverkar barn och ungas hälsa. Trots detta saknas det utvärderade stödprogram för barnfamiljer i palliativ vård i Sverige, där hela familjen är involverad.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är därför att undersöka om ”Family Talk Intervention” (FTI) (även kallad Beardslee’s familjecentrerade intervention) är genomförbart för barnfamiljer i palliativ vård, samt utvärdera eventuella effekter som stödprogrammet kan ha, så som ökad kunskap om sjukdomen, ökad kommunikation inom familjen och förbättrad psykosocial hälsa för familjen.

I projektet har familjer rekryterats från fyra enheter för avancerad hemsjukvård i hemmet (ASIH) i Stockholm under 2017-2018. Vid två av enheterna fick familjerna stödprogrammet och vid de andra två ingick familjerna i jämförelsegruppen.

För mer information om projektet, ta del av artikeln The family talk intervention in palliative care: a study protocol.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-2021

Analys och manusförfattande: Pågående

Kontaktperson: Ulrika Kreicbergs

Projektgrupp: Rakel Eklund, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Li Jalmsell, Åsa Högman, Anna Patzauer Personne

Finansiär: Stiftelsen Ehrling Persson

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade