Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Föräldrar som har mist en son eller dotter genom suicid

Syfte
Det övergripande syftet med vår forskning är att ta fram kunskap som kan användas för att förbättra den professionella vården till suiciddrabbade föräldrar.

Rational
Föräldrar som har mist en son eller dotter genom suicid riskerar att utveckla psykisk ohälsa som kan bli långvarig och i värsta fall livshotande. Trots risken för en negativ hälsoutveckling saknas kunskap om föräldrarnas behov av professionell hjälp efter ett barns suicid. Vi vet idag väldigt lite om vilka interventioner som är hjälpsamma efter ett barns suicid och hjälpen som erbjuds beror på vem man har tur eller otur att träffa samt under vilken tid på dygnet som dödsfallet sker. Att möta en förälder som förlorat sitt barn genom suicid kan vara svårt och såväl förlustdrabbade och kliniker efterfrågar rekommendationer som kan användas som stöd. En anledning till att det saknas forskning inom detta område är att forskning som inkluderar traumatiserade personer ofta hindras av rädslan för att personerna ska ta skada av kontakten, ett annat skäl är metodologiska svårigheter. Projektet startade därför med att utveckla en metod för att på ett etiskt- och metodologiskt sätt kunna genomföra en populationsbaserad studie med fokus på suiciddrabbade föräldrars psykiska ohälsa och behov av professionellt stöd.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap

Projektledare

Med dr Pernilla Omérov, Ersta Sköndal Bräcke högskola

projektMedarbetare

Med dr Ullakarin Nyberg, Karolinska Institutet

Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet

Professor Gunnar Steineck, Göteborgs Universitet

Med dr David Titelman, Karolinska Institutet

Professor Atle Dyregrov, Senter för Krisepsykologi,

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade