Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att mista ett barn i cancer - en undersökning om föräldrars erfarenheter och effekterna av en internetbaserad kognitiv beteendeterapi mot sömnbesvär (randomiserad kontrollerad studie)

SYFTE

Ett syfte med projektet är att undersöka sorg 1-5 år efter förlusten av ett barn i cancer, samt vad i vården och inom familjen som påverkar sorg och psykisk ohälsa hos efterlevande föräldrar. Ett andra syfte är att utvärdera effekterna av en kognitiv beteendeterapibehandling för insomni via internet.

BAKGRUND OCH MOTIV

Sorg är en normal reaktion efter en förlust. Sorg efter förlusten av ett barn anses vara mer intensiv och långvarig än efter andra typer av förluster. Föräldrar som mist ett barn har mer ångest och depression än andra föräldrar och de har en ökad risk att utveckla komplicerade sorgereaktioner. Det är mycket vanligt att förlustdrabbade personer har sömnproblem och forskning visar att sömnproblem är associerat med komplicerade sorgereaktioner.

DESIGN OCH METOD

Föräldrar som mist ett barn i cancer. Studien innehåller två delar: en epidemiologisk enkätundersökning och en internet-behandling av sömnstörningar. Enkäten innehåller frågor om familjen under barnets sjukdomstid, tiden efter förlust och förälderns nuvarande psykiska hälsa, med fokus på sorg. Föräldrar med sömnproblem erbjuds att delta i en randomiserad kontrollerad studie, en grupp får ta del av en internet-baserad kognitiv beteendeterapi för sömnstörningar med terapeut stöd och en kontrollgrupp får ta del av en broschyr med information och råd om sömn och sömnproblem.

BETYDELSE

Målet med projektet är att öka kunskapen om sorg, vilka faktorer som påverkar föräldrars sorg och vad som kan göras för att minska det psykiska lidandet hos föräldrar som mist ett barn i cancer.
Sömninterventionen antas att reducera sömnsvårigheter och förbättra hälsan hos föräldrar som mist ett barn i cancer.

Senast uppdaterad: 2017-01-31.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

www.palliativtforskningscentrum.se

Projektledare

Prof. Ulrika Kreicbergs, Ersta Sköndal Bräcke högskola

ProjektMEDARBETARE

Dr. Josefin Sveen, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Doktorand Lilian Pohlkamp, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade