Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hemmastaddhet bland personer i behov av palliativ vård

Syfte

Att utveckla en modell för att främja och utvärdera välbefinnande hos de allra äldsta som tillbringar den sista tiden i livet på institutionsboende.

Bakgrund och motiv

Betydelsen av att i hög alder trots svår sjukdom känna hemmastaddhet, har lyfts fram i flera empiriska tolkande studier. Hur känslan av hemmastaddhet kan bevaras och främjas livet ut är viktigt att få kunskap om, särskilt för de allra äldsta som i vårt samhälle många gånger behöver flytta från sina ordinarie hem till kommunala korttidsboenden och särskilda boenden, där de också oftast dör. Att främja en känsla av hemstaddhet på nya boenden kan ses som en integrerande process av välbefinnande.

Design och metoder

Design: Explorativ, teoriutvecklande
Intervjuer med kvinnor och män över 85 år om innebörd av hemmastaddhet. Fältarbete vid äldreboende för identifiering av åtgärder som främjar äldres hemmastaddhet samt utveckla former för hur fenomenet kan konkretiseras och stödjas.

Betydelse

Att studera hemmastaddhet hos de allra äldsta i samhället kommer på sikt att kunna ge en vidgad bild av de allra äldsta män och kvinnors symboliska hemmastaddhet relaterat till situationer där de äldre ofta tvingas flytta under sin sista tid i livet, att tvingas flytta från det egna hemmet ofta som mycket sjuk kan lätt skapa känsla av hemlöshet i livets slutskede. Projektet kommer att generera kunskap som kan användas för interventionsstudier och bör därför bli betydelsefullt för att medverka till ökat välbefinnande för de allra äldsta i livets slutskede.

Senast uppdaterad: 2019-03-20.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsenheten

Palliativt forskningscentrum

Projektledare

Joakim Öhlén, professor, Göteborgs universitet

projektMedarbetare

Lotta Saarnio, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Petter Gustavsson, professor, Karolinska institutet

Ann-Marie Boström, docent, Karolinska institutet

Samarbetspartner

Karolinska institutet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade