Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ett socialt hållbart Stockholm

Att utifrån vetenskaplig inriktning bidra med underlag och konkreta förslag till åtgärder som Stockholm stad kan vidta, som ligger utanför den kommunala kompetensen men som Stockholm stad bör anhängiggöra.

Projektet finasierades av Stockholms stad/stadsledningskontoret och pågick under tiden
20151001-20161231.

Ansvarig för projektet var professor Lars Trägårdh.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsenheten

Forskning om det civila samhället

mer information

Medarbetare i projektet
Lars Trägårdh 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade