Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av Skarpnäckslyftet

Den föreliggande utvärderingen ska ugtå ifrån resultaten av den föregående utvärderingen. Det finns en utbredd uppfattning bland professionella och politiker i Skarpnäcks stadsdel att Skarpnäckslyftet har genererat positiva effekter på de uppställda målområden som projektet innefattar. Syftet med förevarande utvärdering är att undersöka hur dessa upplevelser relaterar till en faktisk utveckling i stadsdelen.

Projektet pågick under tiden 20150901-20161231 och finansierades av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Ansvarig för projektet var fil dr Anders Kassman.


Senast uppdaterad: 2017-10-16.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Anders Kassman

Kontaktperson
Anders Kassman

Rapporter
Arbetsrapport nr 82 Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer” Vainik et al (2014)

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade