Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av Skarpnäckslyftet

Den föreliggande utvärderingen ska ugtå ifrån resultaten av den föregående utvärderingen. Det finns en utbredd uppfattning bland professionella och politiker i Skarpnäcks stadsdel att Skarpnäckslyftet har genererat positiva effekter på de uppställda målområden som projektet innefattar. Syftet med förevarande utvärdering är att undersöka hur dessa upplevelser relaterar till en faktisk utveckling i stadsdelen.

Projektet pågick under tiden 20150901-20161231 och finansierades av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Ansvarig för projektet var fil dr Anders Kassman.


Senast uppdaterad: 2017-10-16.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Anders Kassman

Kontaktperson
Anders Kassman

Rapporter
Arbetsrapport nr 82 Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer” Vainik et al (2014)

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade