Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Svenskarnas medborgerliga engagemang - en studie av förändring och kontinuitet

Medborgarnas insatser och engagemang i det civila samhället - en studie av förändring och kontinuitet Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört fyra nationella befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. Dessa studier har fått avsevärd betydelse för de ideella organisationerna och deras självförståelse. Den här studien som bygger vidare på ett internationellt unikt material syftar både till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för ett medborgerligt engagemang och att följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras eller inte förändras. I projektet genomförs tre olika undersökningar. Dessutom kommer ett systematiskt samarbete att ske med norska och danska forskare för att kunna göra jämförelser mellan länderna.

Projketet finansierades av Vetenskapsrådet och pågick under tiden 20120101 - 20151231.

Ansvarig för projektet var professor Lars Svedberg tillsammans med docent Johan von Essen.

Senast uppdaterad: 2019-03-25.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Lars Svedberg
Johan von Essen 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade