Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Närståendes behov av stöd vid Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neuropsykiatrisk sjukdom. Komplexiteten i sjukdomens natur med tilltagande symtom av förändringar i beteende, kognition och motoriska symtom påverkar de närstående både emotionellt, socialt och ekonomiskt.

Syftet med studien är att beskriva situationen och de problem som närstående (partners) till personer med Huntingtons sjukdom har samt identifiera deras behov av stöd. Datainsamling på cirka 100 närstående i Sverige har skett genom tre enkäter; (1) frågor som berör de närståendes problem och behov av stöd, (2) Känslan Av Sammanhang (KASAM) samt Total Functional Capacity (TFC) som indikerar vilken fas av sjukdomsförloppet den Huntingtonsjuke befinner sig i. Materialet kommer att analyseras med kvantitativ ansats. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete och forskning inom vård och omsorg av familjer drabbade av Huntingtons sjukdom.


Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-

Kontaktperson: Elisabeth Winnberg,

Övriga medarbetare/projektgrupp: Michaela Karlstedt

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade