Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vård och omsorg om hemlösa
personer med svår sjukdom och komplexa vårdbehov

Projektets syfte

Syftet med forskningsprojektet är att beskriva erfarenhetsbaserad kunskap och erfarenheter av vård
och omsorg om hemlösa personer vid ett medicinskt och socialt stödboende för svårt somatiskt sjuka
hemlösa personer med komplexa vårdbehov.

Bakgrund och motiv till projektet

 • I Sverige bor cirka 4000 (0,4 % av befolkningen) av de totalt cirka 34 000
  personer som är hemlösa, på gatan eller på härbärge
 • Multipla kroniska sjukdomar och hemlöshetsrelaterade problem, psykisk
  ohälsa och alkohol- och drogmissbruk är vanligt, och dödligheten hos
  hemlösa personer är upp till fem gånger högre än hos andra grupper
 • Ofta dör hemlösa personer i vårdverksamheter där kunskap om palliativ
  vård är bristfällig.
 • Internationell forskning om vård av svårt sjuka hemlösa personer
  förekommer sparsamt. I de få studier som belyser hemlösa personers
  erfarenheter rapporteras stigmatisering, dåligt bemötande och känslor av
  att vården sviker/ger upp.
 • Både ur patient och personalperspektiv beskrivs vårdpersonal sakna
  kunskap om hemlösa personers situation och förutsättningar för vård och
  behandling
 • Svenska studier om hemlöshet och palliativ vård/vård av svårt sjuka
  hemlösa personer saknas.

Senast uppdaterad: 2017-01-31.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsenheten

www.palliativtforskningscentrum.se

Projektledare

Med dr. Cecilia Håkanson 

projektmedarbetare

Fil mag. Mats Christiansen

Docent Mirjam Ekstedt

Fil mag. Marjukka Eriksson

Med dr. Elisabeth Kenne Sarenmalm

Docent Jonas Sandberg

Prof. Joakim Öhlén

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade