Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Varumärket i det civila samhället

Detta är ett projekt om varumärkesarbete och en studie av två mycket inflytelserika och välkända aktörer i det civila samhället: Cancerfonden och Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna.

Ett viktigt mål för studien är att bidra till kunskap – empiriskt och teoretiskt – om varumärkets betydelse i den ideella sektorn. Av särskilt intresse är föreställningar om etikens inflytande och samspelet mellan värdegrund och varumärke. Genom att  ge röst åt företrädare på chefsnivå – och även problematisera kommunikativa drivkrafter och förhållningssätt i de organisationer som undersöks – vill studien ge ett värdefullt bidrag i forskning om branding och det civila samhället i Sverige.

Många företag, kommuner, myndigheter och ideella organisationer talar i dag om vikten av ett attraktivt varumärke – och många söker öppet medarbetare som vill och kan personifiera det. Samtidigt sker andra rörelser som påverkar organisationers identitet och marknadsföring. Företag talar om medlemmar, kommuner vårdar kunder och nya samarbeten och värdegrundsarbeten startas mellan bolag och föreningar. Civilsamhällets, näringslivets och offentliga sektorns aktörer tycks ta efter varandra – både i val av uttryck och sättet att genomföra strategiska förändringar. 

Dessa rörelser ger många intressanta frågor att undersöka, däribland föreställningar om just ett varumärkesarbete. Vad hoppas organisationernas företrädare att åstadkomma? Hur resoneras det om drivkrafterna, om möjliga vinster, risker och svårigheter? Vilka är värdena de vill de förknippas med – och vad ska ”varumärkas”? Vad och vilka kan i så fall främja det?

Ansvariga för studien var ekonomie dr Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Andreas Linderyd, doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Projektet pågick under hösten/vintern 2014 -15 och finansierades inom ramen för ett flerårigt strategiskt forskningssamarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, Cancerfonden, Svenska Röda Korset, Sveriges Riksidrottsförbund, Hyresgästföreningen, Golfförbundet, Vårdförbundet, IOGT-NTO och Lärarförbundet.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Andreas Linderyd

Kontaktperson
Johan Hvenmark

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade