Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att påverka eller bli påverkad: En studie om en organisation i rörelse(n)

Projektets syfte är att analysera och förstå utvecklingen av SKR ett av de två riksförbund för kvinnojourer som finns i Sverige: Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer och tjejjourer (Roks). I studien följs organisationens femtonåriga historia med start i uppbrottet från Roks till idag. Utifrån teorier om sociala rörelser synliggörs att SKR snarare bör förstås som en del i den svenska folkrörelsetraditionen än som social rörelse. Istället för att vara en radikal kraft som definierat sig mot det rådande har man helt enkelt plockat upp för förbundet viktiga frågor när möjlighet getts vilket kan ses som en del i organisationens resursmobilisering. Det betyder i sin tur att nya relationer skapats mellan statlig politik och civilsamhället. Genom att vara mansvänner har också allianser knutits med andra organisationer utanför kvinnojoursrörelsen, och i det civila samhället.

Det empiriska materialet består av intervjuer med nyckelpersoner såväl inom SKR som med företrädare för Roks men också med politiker och statstjänstemän som arbetar med frågan om mäns våld mot kvinnor på departementen och myndigheter. Därutöver att ett rikligt arkivmaterial, styrelseprotokoll med mera från SKR samt Riksdagstryck och andra offentliga dokument studerats. Slutligen har fokusgrupper med företrädare för lokalorganisationer genomförts liksom deltagande observationer under det pågående verksamhetsåret då studien bedrevs.

Arbetet som finansierades av Ersta Sköndal Bräcke högskola med medel från SKR, genomfördes under 2012/2013 av Fil dr Viveka Enander, som också varit projektledare, Fil dr Carin Holmberg och Docent Anne-Li Lindgren. Studien presenterades i bokform i maj 2013 och då med titeln: Att följa med samtiden – Kvinnojoursrörelse i förändring Atlas Akademi.

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Carin Holmberg

Kontaktperson
Viveka Enander

Carin Holmberg

AnneLi.Lindgren

Länkar
SKR

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade