Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vad man gör och vad man säger. Kyrklig retorik och diakonal praxis

Utgivna publikationer:

För en ny tid. Förskjutning eller förnyelse – en inventering av diakonins dilemma
Charlotte Engel (2002)

Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma
Charlotte Engel (2006)

Ansvarig för studien var teol dr Charlotte Engel.

Senast uppdaterad: 2014-09-05.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Charlotte Engel

Kontaktperson
Charlotte Engel

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade