Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och landsting

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och landsting, vilken tecknades under 2008.

Uppföljningen genomförs på uppdrag av Överenskommelsekansliet och finansieras av regeringskansliet.

Studien syftar till att följa hur överenskommelsen genomförs på nationell och kommunal nivå under de första tre åren.

Projektledare är docent Marie Nordfeldt. Medarbetare i studien är doktorand Karin Gavelin.

Senast uppdaterad: 2014-09-05.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Marie Nordfeldt och Karin Gavelin

Kontaktperson

Marie Nordfeldt och Karin Gavelin

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade