Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hemlösa barnfamiljer – exkluderande och inkluderande mekanismer på Stockholms bostadsmarknad

Projektet är inriktat på barnfamiljer som befinner sig i en situation av hemlöshet. Syftet är att studera exkluderande mekanismer som kan begränsa barnfamiljers möjligheter att etablera sig på bostadsmarkanden. Detta görs genom att empiriskt lyfta fram vad som karaktäriserar hemlösa barnfamiljers socioekonomiska situation och bakgrund samt hur detta konkret samspelar med bostadsmarknadens struktur och institutionella arrangemang, i form av fördelningsmekanismer och krav samt aktörers handlande. Studien omfattar en strukturell, en institutionell och en individuell (familje) nivå som sammanfogas genom en analys som baseras på intersektionell teori.

Projektet pågick under 2006-2009 och finansierades av Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhällsvetenskap (FAS).

Utgiven publikation: Homeless families in Stockholm – excluding and including mechanisms on the housing market.

Ansvarig för projektet är docent Marie Nordfeldt.

Senast uppdaterad: 2015-03-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade