Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

Utgivna publikationer:
Frivilligt socialt arbete under omprövning
Tommy Lundström (1995)

Staten och det frivilliga sociala arbetet i Sverige
Tommy Lundström (1995)

Från röst till service? Den svenska ideella sektorn i förändring
Tommy Lundström och Filip Wijkström (1995)

The State and Voluntary Social Work in Sweden
Tommy Lundström (1996)

Barnavårdsorganisationer vid två sekelskiften

Tommy Lundström (1997)

Defining the Nonprofit Sector: Sweden
Tommy Lundström och Filip Wijkström (1997)

The Nonprofit Sector in Sweden
Tommy Lundström och Filip Wijkström (1997)

The Voluntary Sector in the Post Welfare Society
Tommy Lundström (1998)

Ansvarig för studien var professor Tommy Lundström i samarbete med docent Filip Wijkström.

Senast uppdaterad: 2014-09-05.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Tommy Lundström och Filip Wijkström.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade