Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kamratstöd, hjälp och självhjälp

Utgivna publikationer:
Bara en alkoholist kan förstå en alkoholist – deltagare i självhjälpsgrupper berättar
Magnus Karlsson (2000)

Väntjänst och välfärd – ett brukarperspektiv
Britta Olby (2001)

Self-help groups in the welfare state: Treatment program or voluntary action?
Magnus Karlsson, Eva Jeppsson Grassman och Jan-Håkan Hansson (2002)

Ansvariga för studien var professor Eva Jeppsson Grassman och professor Lars Svedberg i samarbete med fil lic Britta Olby och fil dr Magnus Karlsson.

Senast uppdaterad: 2014-09-05.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Kontaktperson
Magnus Karlsson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade