Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hur ser stödet ut till misshandlade kvinnor i kommuner som saknar kvinnojour?

Utgivna publikationer:
När var och en sköter sitt... Hur ser stödet ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour?
Christine Bender och Carin Holmberg (2001)

”Det är något speciellt i den här frågan” – om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor
Carin Holmberg och Christine Bender (2003)

Ansvarig för studien har varit fil dr Carin Holmberg i samarbete med forskningsassistent Christine Bender.

Senast uppdaterad: 2014-09-05.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Christine Bender och Carin Holmberg

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade