Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hemlöshet som socialt problem. Kunskap, praktik, politik

Utgivna publikationer från projektet:
Att undersöka grupper i svaga positioner på bostadsmarknaden
Martin Börjeson (2000)

High-risk groups
Martin Börjeson (2002)

”Vi vet inte vilka metoder vi ska använda” - Om relationen mellan kunskap och praktik i Stockholms kommuns arbete mot hemlöshetsfrågor 1965-2000
Martin Börjeson (2004)

Med kunskap som grund? - Om relationen mellan kunskap och praktik i fyra kommuners sociala arbete med hemlöshetsfrågor
Martin Börjeson (2005)

”Vi vet inte vilka metoder vi skall använda” - om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor
Martin Börjeson (2005)

Ansvarig för studien var fil dr Martin Börjeson.

Senast uppdaterad: 2015-03-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsenheten

Forskning i välfärdsrätt

mer information

Medarbetare i projektet
Martin Börjeson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade