Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Frivilligt socialt arbete – Kartläggning och kunskapsöversikt

Utgiven publikation:
Frivilligt socialt arbete – Kartläggning och kunskapsöversikt SOU 1993:82

Ansvarig för studien var professor Lars Svedberg som är författare tillsammans med teol dr Erik Blennberger, professor Eva Jeppsson Grassman, professor Kerstin Isaksson och professor Roger Qvarsell.

Senast uppdaterad: 2015-03-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Kontaktperson
Lars Svedberg

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade