Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Basta – ett kooperativ med före detta narkotikamissbrukare

Utgivna publikationer:
”Basta” Beskrivning och analys av ett arbetskooperativ
Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström (1997)

Basta arbetskooperativ – ett tecken i tiden?
Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström (1998)

Ett högriskprojekt – om missbrukarrehabilitering på Basta Arbetskooperativ
Anna Meeuwisse (2001)

Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit? Fallet Basta Arbetskooperativ
Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström (2001)

Ansvariga för studien var docent Jan-Håkan Hansson och docent Filip Wijkström i samarbete med professor Anna Meeuwisse.

Senast uppdaterad: 2015-03-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade