Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anhöriga till äldre invandrare

Utgivna publikationer:
Anhörig till äldre invandrare – en fallstudie av anhöriga till äldre utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg
Emilia Forssell (2000)

Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg – en fallstudie
Emilia Forssell (2002)

”Mellan äldrepolitik och integrationspolitik. Invandrade anhöriga med betalt för att hjälpa”
Emilia Forssell (2003)

Skyddandets förnuft. En studie av anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent livet
Emilia Forssell (2004)

Ansvarig för studien var fil dr Emilia Forssell.

Senast uppdaterad: 2014-09-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Emilia Forssell

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade