Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Äldres död – anhöriga och personal berättar om omvårdnad hemma, i äldreboende och på sjukhus

Utgivna publikationer:
Att vårda äldre i livets slutskede
Anna Whitaker (1998)

Inför döden
Emilia Forssell (1998)

Äldres död – anhöriga och personal berättar
Emilia Forssell (1999)

Ansvarig för studien var fil dr Emilia Forssell i samarbete med fil dr Anna Whitaker.

Volontärmedverkan i vården i livets slutskede
Utgiven publikation:
Frivilligmedverkan i vården
Anna Whitaker (1999)

Ansvarig för studien var fil dr Anna Whitaker.

Senast uppdaterad: 2014-09-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Emilia Forssell och Anna Whitaker

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade