Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av sociala insatsgrupper

Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms stad, Botkyrka och Södertälje. Utvärderingen utgår ifrån resultat från den nationella utvärderingen av sociala insatsgrupper som Ersta Sköndal Bräcke högskola gjorde på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Projektet finansieras av Socialförvaltningen Stockholms stad och pågår under perioden 2012-2014.

Ansvarig för projektet är professor Lars Oscarsson

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Lars Oscarsson, Filip Wollter och Anders Kassman

Kontaktperson
Lars Oscarsson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade