Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av projektet Metoder mot fattigdom

Avtalet avser en kunskapsgenomgång som fokuserar den forskning som gjorts om fattigdom i första hand i Sverige. Genomgången syftar till att:

1) ge en grundläggande förståelse av fenomenet fattigdom
2) ge en generell kunskap om situationen kring fattigdom i Sverige, och
3) ge en särskild kunskap om ideella organisationers roller och tänkbara roller i det svenska välfärdssamhället med avseende på fattigdom.

Projektet finansieras av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS) och pågår under 2012.

Projektledare är docent Magnus Karlsson.

Senast uppdaterad: 2015-03-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Magnus Karlsson

Kontaktperson
Magnus Karlsson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade