Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Social tillit i Sverige – ett forskningsprogram

Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av det första Tillitsbarometern (2009). Sedan januari 2017 har programmet fått ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Från och med januari erhåller programmet även ett projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) för ett projekt som rör civilsamhällets roll för att främja social sammanhållning och tillit.

Pågående projekt

Tillitsbarometernlänk till annan webbplats och Tillitens Geografi

Tillitsbarometern är en nationell befolkningsundersökning om tillit genomförd på lokal/kommunal nivå som undersöker relationen mellan tillit och variation i jämlikhet, föreningsliv, laglydighet, religiositet och etnisk mångfald. Undersökningen genomfördes första gången under 2009 och upprepades sedan under 2017. Resultaten av dessa analyser visar att man kan identifiera en speciell form av tillit vid sidan av den form av tillit som oftast studeras, nämligen den generalla tilliten. Denna form av tillit kallar vi lokalsamhälletillit. Denna form av tillit är speciellt känslig för förändringar på lokal nivå, till exempel ökad ojämlikhet och större etnisk mångfald. Den generella tilliten är å andra sidan mer stabil och tycks vara relaterad till uppfostran och socialisering i ungdom och barndom.

I den första studien från 2009 kunde vi fånga en betydande variation beträffande lokalsamhälletillit, en i sig nog så viktig upptäckt. Vad vi nu undersöker genom att jämföra resultaten från 2009 med de nya från 2017 är eventuella trender och hur dessa möjligen är kopplade till andra faktorer i ett Sverige som befinner sig under ett snabbt förändringstryck.

Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller "Lika barn leka bäst"?
länk till annan webbplats

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning civilsamhället bidrar till att främja tillit och tolerans i en tid av ökande mångfald i det svenska samhället. Frågan ställs mot bakgrund av växande ojämlikhet, bestående arbetslöshet och segregation som sammanfaller med ökande migrationsströmmar. Vissa grupper - ungdomar som saknar högre utbildning, utrikes födda och särskilt flyktinginvandrare - är mer utsatta för långtidsarbetslöshet. Detta innebär att dessa grupper har ett speciellt stort behov av just de arbetsmarknadsnära sociala nätverk som de ofta saknar.

Senast uppdaterad: 2018-10-01.

AKTUELLT

10 oktober 2018: VA-dagen: Fokus förtroendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 oktober 2018: Debatt i Lund "Vem kan man lita på?"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2 oktober 2018: Länsförsäkringars forskningsfond: Framåtblick Gotland - Tillit för ett framgångsrikt Gotland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13 september 2018: "Tillit skapas där människor lever, bor och verkar"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Sydsvenskan.

Augusti 2018: Nordiskt forskarmöte på temat tillit, med initieringsstöd av Riksbankens jubileumsfond.

Maj 2018: Nordiskt forskarmöte på temat tillit, med initieringsstöd av Riksbankens jubileumsfond.

20 april 2018: "Pitebor trivs och litar på lokalsamhället"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17 april 2018: Om Tillitsbarometern på Dagens Nyheterslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ledarsida.

17 april 2018: Tillitsbarometern presenteras i Piteå.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 april 2018: SVT och ESBH anordade ett seminarium om social sammanhållning.

Se seminariet på SVT Forum.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 2017: Lars Trägårdh om tilliten i Sverige på Rikskonferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för hållbarhet.

 

2017: Lars Trägårdh om tilliten i Sverige på Folk och Försvars Rikskonferens.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

KONTAKT

Lars Trägårdh
Susanne Wallman Lundåsen
Lars Svedberg

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
Box 111 89
100 61 Stockolm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade