Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ridterapi - fakta och framtid

Projektet Ridterapi – fakta och framtid syftar till att beskriva och analysera möjligheterna till ridterapi för personer med en neurologisk skada eller sjukdom (den största gruppen funktionshindrade i Sverige) utifrån terapeutiskt innehåll, ekonomiska förutsättningar och vårdetisk motivering. Frågeställningar som undersöks

  • Hur ser dagsläget ser ut för tillgången till ridterapi inom neurologisk rehabilitering?
  • Vad finns det för möjligheter respektive hinder att ordinera ridterapi ur beslutsfattares och vårdgivares perspektiv?
  • Hur ser möjligheterna att bedriva ridterapi ut på anläggningar i Sverige?
  • Hur ser förutsättningarna för övergång från ridterapi till ridning som friskvård ut
  • Hur kan ett mellansteg från ridterapi till ridning som friskvård utformas
  • Vilka är de faktiska kostnaderna för ridterapi för patienten, samhället och ridanläggningen
  • Vilka är – ur samhällsekonomiskt respektive individperspektiv – de eventuella vinsterna av utökad tillgänglighet av ridterapi för personer med neurologisk funktionspåverkan

Bearbetning av dessa frågeställningar kan ge underlag till olika scenarier för ridterapi i samband med neurologisk rehabilitering samt för ridning som friskvård i syfte att vidmakthålla ridterapins positiva effekter.

Senast uppdaterad: 2017-01-23.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsämnet

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

mer information


Projektledare

Gunilla Silfverberg

Projekttid
1 mars 2009 till 31 mars 2011

Finansiär
Stiftelsen Svensk Hästforskning

Slutrapport

En mer utförlig redogörelse för projektet finns i Ridterapi – fakta och framtid som är utgiven i Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie (nr 75). Ladda ner fulltext från DiVA.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade