Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Pilotundersökning bland studenter

Deliberativ demokrati säger att beslut bör fattas först efter ingående diskussioner. Så många som möjligt bör delta i det politiska samtalet. Argumentation innebär att demokratin fördjupas och beslut blir mer allmängiltiga. Under hösten genomförs ett experiment vid högskolan för att försöka mäta effekterna av studenternas deltagande i deliberativa situationer.

Undersökningen genomfördes av fil dr Anders Kassman.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Anders Kassman

Kontaktperson
Anders Kassman

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade