Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kunskapsöversikt om religion och civilsamhälle

Både traditionella och nya former av religion har blivit ett allt viktigare tema i det svenska samhället. Inte minst gäller det religion och religiösa organisationers roll och betydelse för det svenska civilsamhället. Det finns därför behov av att få översikt över akademiska texter och offentliga utredningar som behandlar religion och civilsamhälle. Avdelningen för forskning om det civila samhället gör därför en litteraturöversikt på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den omfattar akademisk litteratur men också till viss del offentliga utredningar och rapporter som behandlar religion i förhållande till det svenska civilsamhället.

Ansvarig för studien var Johan von Essen och Pierre Durrani (masterstudent vid teologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen och genomfördes under 2014.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Pierre Durrani, Johan von Essen

Kontaktperson
Johan von Essen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade