Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kunskapens organisering

Nykterhetsrörelsens roll i organiseringen, produktionen och spridningen av kunskap om nykterhet, alkohol och droger

Forskningsprojektet "Nykterhetsrörelsens roll i organiseringen, produktionen och spridningen av kunskap om nykterhet, alkohol och droger" ingår i Score:s (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet) tema Kunskapens organisering och Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskning om civilsamhället. Projektet fokuserar på hur vetenskap och forskning om alkohol och droger används som ett strategiskt instrument i olika delar av den svenska nykterhetsrörelsen. Tre fallstudier är planerade, varav en fokuserar på hur Ungdomens nykterhetsförbund använder sig av referenser till vetenskap och forskning i sin strävan att nå elever i gymnasiet. En annan fallstudie studerar hur IOGT-NTO:s alkoholpolitiska program över tid alltmer använder sig av referenser till vetenskap och forskning. Projektet genomförs av ekon. dr. Ola Segnestam Larsson under perioden 2013-2015 och finansieras i ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, Score och Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran.

Forskningsprojektet "Nykterhetsrörelsens roll i organiseringen, produktionen och spridningen av kunskap om nykterhet, alkohol och droger" ingår i Score:s (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet) tema Kunskapens organisering och Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskning om civilsamhället. Projektet fokuserar på hur vetenskap och forskning om alkohol och droger används som ett strategiskt instrument i olika delar av den svenska nykterhetsrörelsen. Tre fallstudier är planerade, varav en fokuserar på hur Ungdomens nykterhetsförbund använder sig av referenser till vetenskap och forskning i sin strävan att nå elever i gymnasiet. En annan fallstudie studerar hur IOGT-NTO:s alkoholpolitiska program över tid alltmer använder sig av referenser till vetenskap och forskning.

Projektet genomfördes av ekon. dr. Ola Segnestam Larsson under perioden 2013-2015 och finansierades i ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, Score och Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Ola Segnestam Larsson

Kontaktperson
Ola Segnestam Larsson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade