Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete

Vissa forskare hävdar att vi har en medfödd benägenhet att samverka med djur. Det har under senare tid gjorts gällande att vissa sällskapsdjur, inte minst häst och hund, kan ha läkande och hälsofrämjande effekter. Det blir allt vanligare att dessa djur används som terapeutisk resurs för en rad olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Trots detta finns det mycket få forskningsresultat om effekterna av de vårdformer där dessa djur medverkar. Denna översikt av litteraturen på området kan ses som inledningen till ett större forskningsprogram om djurens betydelse för människors hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

mer information

Läs mer i arbetsrapporten Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete som går att ladda ner i fulltext från DiVA.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade