Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Avdelningen för forskning om det civila samhället

Avdelningens forskning är inriktad på det civila samhället. Organisationer men framförallt verksamheter och insatser studeras. Dessutom bedrivs studier av tillit och utsatthet. En del av denna forskning har haft pionjärkaraktär.

Forskningen har under åren fått ökad bredd. Den sträcker sig från historiska studier över breda befolkningsundersökningar av medborgarnas ideella och informella engagemang till fallstudier av enskilda organisationer. De projekt som bedrivs har ofta en flervetenskaplig karaktär och därför finns forskare med olika disciplinär bakgrund knutna till avdelningen.

En viktig målsättning för civilsamhällsforskningen är att bidra till den internationella forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ, en annan att bidra med kunskaper om medborgarnas engagemang i hägnet av en välfärdsstat som den svenska. Att det specifika svenska sociala kontraktet kommer att stå under omförhandling utgör en viktig utgångspunkt.


Senast uppdaterad: 2018-12-03.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade