Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Seminarieserie vid Centrum för civilsamhällesforskning

Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola arrangerar regelbundet vetenskapliga seminarier kring det civila samhället. Under 2020 kommer centret att introducera en ny ansats som dels innebär att vi har ett gemensamt tema för varje termin, dels att vi bjuder in utvalda externa personer som har kunskap i och intresse för den fråga som står i centrum för varje givet seminarium.

Det svenska samhället präglas idag som många andra samhällen av en tilltagande politisk polarisering och en ökande socioekonomisk segregering. Debattklimatet har hårdnat inte minst i frågor om invandring, religion, etnicitet, jämställdhet och sexuell identitet. Samtidigt ser vi spänningar mellan land och stad, en ökad ojämlikhet, en tilltagande otrygghet, oro gällande statens kapacitet att bekämpa gängrelaterade våldsbrott i synnerhet och att erbjuda likvärda samhällsfunktioner i allmänhet i hela Sverige. När staten svajar blir frågan om civilsamhällets roll speciellt angelägen.

I vårens seminarieserie förs en mer djuplodande och forskningsbaserad diskussion om i vilken mån föreningar och företag på frivillig basis kan motverka denna polarisering eller, alternativt, om civilsamhället stundtals är delaktigt i just processer där samhället splittras i olika grupper baserade på tro, etnicitet och andra former av identitet och särintresse. Vid varje seminarietillfälle deltar doktorander och seniora forskare från Centrum för civilsamhällesforskning samt inbjudna forskare. Dessutom bjuder vi in personer från civilsamhället som bär med sig praktisk erfarenhet och kunskap.

Vill du delta/anmäla dig till ett seminarium? Kontakta Magnus Karlsson.

Seminarier vt 2020

18 februari: Matfattigdom i överflödets Sverige
Ansvarig: Professor Magnus Karlsson

17 mars: Hopp eller hot: det religiösa civilsamhället som möjlighet kontra hinder för integration och social sammanhållning
Ansvariga: Professor Lars Trägårdh, doktorand Linnea Lundgren

14 april: Dras samhället isär? Om spänningen mellan städer och landsbygd
Ansvariga: Professor Johan von Essen, docent Pelle Åberg

28 april: Civilsamhällets som arena för politisk konflikt i en polariserad tid
Ansvarig: Professor Johan von Essen

12 maj: Valfrihet och välfärd
Ansvariga: Doktorand Ebba Henrekson, professor Johan von Essen

Förutom vårens seminarieserie håller Centrum för civilsamhällesforskning interna seminarier, dessa hittar du här.

Senast uppdaterad: 2020-11-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade