Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen. Vi forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Människan i välfärdssamhället är det område vi vill bli särskilt förknippade med. Detta är benämningen på vår forskarutbildning och även det område inom vilket våra forskare identifierar frågeställningar om hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle.

Forskning behöver underhåll men också förnyelse och flexibilitet. Högskolans forskning ska vara lyhörd för förändringar som påverkar yrkesutövningen inom högskolans utbildningsområden, den ska vara uppmärksam på spörsmål som behöver tillskott av vetenskapliga bidrag och den ska vara aktuell och samhällsrelevant genom att observera värderingar som uttalade eller outtalade spelar en roll i välfärdsdebatten.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola finns två forskningscentrum

Vår övriga forskning är indelad i följande ämnen:

  • Forskning om socialt arbete
  • Forskning i välfärdsrätt
  • Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
  • Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
  • Forskning om diakoni
Framsidan på ESH:s forskningsprogram

Här kan du läsa vår forskningsstrategi.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade