Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Låneregler

 • Endast studenter inskrivna vid Ersta Sköndal Bräcke högskola får låna Kurslitteratur och Daglån.

 • Lånetider:
  Daglån lånas ut i en dag. (F n i sju dagar pga pandemin)
  Kurslitteratur lånas ut i sju dagar.
  Lånetiden för övrig litteratur är 21 dagar.

 • Innan du kan låna eller reservera måste du komma till biblioteket för att aktivera ditt bibliotekskonto och skaffa ett bibliotekskort. Medtag legitimation.

 • Den 1a april -21 införde biblioteket automatiska omlån.
  Det innebär att dina lån förnyas automatiskt, maximalt åtta gånger. Om en annan låntagare köar på boken eller om du är spärrad sker inget automatiskt omlån. Du får ett mail när boken lånats om eller måste återlämnas. Efter lånetidens utgång är du skyldig att återlämna dina lån. 
  Automatiska omlån gäller endast för de böcker som lånats fr o m 2021-04-01. Böcker som lånats innan detta datum måste fortfarande lånas om genom att logga in på Mitt bibliotekskonto på bibliotekets hemsida.

 • Externa låntagare kan maximalt ha tio lån samtidigt.

 • Övertidsavgifter:
  Daglån 25 kr/bok och dag.
  Kurslitteratur 15 kr/bok och dag.
  Övrig litteratur: 5 kr/bok och dag.
  Vid förseningsavgift på minst 100 kr spärras låntagaren tills skulden betalats och materialet återlämnats.
  Maximalt tas 500 kr ut vid ett och samma återlämningstillfälle.
  Avgifter betalas personligen vid bibliotekets informationsdisk via swish eller bankgiro.

 • Vid förlust av lånekort kostar ett nytt 10 kr.

 • Krav utgår efter lånetidens utgång. Inkrävda böcker måste omedelbart återlämnas. 
  Efter tredje kravet avstängs låntagaren från ytterligare lån tills försenade böcker återlämnats och förseningsavgiften betalats.

 • Ej återlämnad bok: vi fakturerar förkommet eller förstört material enligt inköpspris,
  dock minst 500 kr/bok som inkluderar bibliotekets arbetskostnad.

 • Det är inte tillåtet att anteckna eller göra annan åverkan på bibliotekets böcker och övriga resurser.

 • Som låntagare är du skyldig att se till att biblioteket har aktuella kontaktuppgifter till dig, t ex e-postadress och telefonnummer.

 • ditt bibliotekskonto ser du dina lån, reservationer och eventuella avgifter.
 • Böcker som står inne på hyllan går inte att reservera eller ställas undan. Först till kvarn gäller!

Fjärrlån av böcker och artikelbeställningar

 • Om artiklar och böcker som krävs för forskning och studier vid Ersta Sköndal Bräcke högskola inte finns i högskolebiblioteket kan materialet beställas in från andra bibliotek.
  Här finns formuläret för bokbeställningar.
 • Observera att för studenter görs inte fjärrlån av böcker som finns på andra bibliotek i Stockholms län som är öppna för allmänheten.

 • Priset för artikelbeställningar är för studenter 50 kr/artikel fr o m 1/1-21.

 • Lånetiden för fjärrlån bestäms av utlånande bibliotek. Vid krav på återlämning måste boken omgående återlämnas till vårt bibliotek.

Inköpsförslag

Vi tar gärna emot inköpsförslag på böcker.
Skriv till oss på biblioteket.ersta@esh.se och ange vilket campus förslaget gäller.

Personuppgifter

För att kunna ge dig tillgång till Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks resurser behöver vi hantera dina personuppgifter (namn, adress, personnummer*, telefonnummer och mejladress). Behandlingen följer regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i hela EU.

När du skaffar lånekonto i vårt bibliotek ingår du ett avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek. Biblioteket behöver hantera dina personuppgifter för att administrera dina lån, ge dig tillgång till elektroniska resurser etc. Vi kommer aldrig använda personuppgifterna till något annat än vad som krävs för att du ska kunna nyttja bibliotekets tjänster. Du kan när som helst avsluta avtalet, under förutsättning att du fullgjort dina skyldigheter mot biblioteket, och vi kommer då att radera dina uppgifter. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet raderas ditt inaktiva lånekonto tillsammans med dina personuppgifter två år efter avslutade studier. För dig som inte är student eller anställd vid Ersta Sköndal Bräcke högskola raderas inaktiva konton efter två år.

* För studenter och personal registrerar vi inte personnummer.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade