Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sökguider/filmer

Välkommen till biblioteket campus Ersta

Välkommen till biblioteket campus Sköndal

Om källkritik


Filmer för sjuksköterskestudenter

Introduktion till databassökning för sjuksköterskestudenter

Att göra fritextsökningar i databaser

Att göra en fritextsökning i Academic Search Complete

Att göra en fritextsökning i Cinahl Complete

Att göra en fritextsökning i Nursing & Allied Health Premium

Svensk MeSH – ett hjälpmedel för att hitta medicinska ämnesord

Att söka med ämnesord i Academic Search Complete

Att söka med ämnesord i Cinahl Complete

Att söka med ämnesord i PsycInfo

Att söka med ämnesord i PubMed

Att söka med ämnesord – begreppet Explode

Att söka med ämnesord – begreppet Subheadings

Att göra sökningar i databaser med hjälp av sökblock

Att söka i Cinahl Complete med hjälp av sökblock

Att söka i PubMed med hjälp av sökblock

Exempel på sökblock och sökmatriser

Filmer för socionomstudenter

Introduktion till databassökning för socionomstudenter

Att göra fritextsökningar i databaser

Att göra en fritextsökning i Academic Search Complete

Att göra en fritextsökning i ASSIA

Att söka med ämnesord i Academic Search Complete

Att söka med ämnesord i ASSIA

Att söka med ämnesord – begreppet Explode

Att göra sökningar i databaser med hjälp av sökblock

Att söka i Academic Search Complete med hjälp av sökblock

Att hitta rättskällor för socionomstudenter

Filmer för psykoterapistudenter

Introduktion i databassökning för psykoterapistudenter

Att göra fritextsökningar i databaser

Att göra en fritextsökning i Academic Search Complete

Svensk MeSH – ett hjälpmedel för att hitta medicinska ämnesord

Att söka med ämnesord i Academic Search Complete

Att söka med ämnesord i PsycInfo

Att söka med ämnesord i PubMed

Att söka med ämnesord – begreppet Explode

Att söka med ämnesord – begreppet Subheadings

Att söka i PEP

Sökguider i Pdf-format

Sökguide till Academic Search Complete , 563 kB.

Sökguide till Ageline , 550 kB.

Sökguide till ASSIA , 670 kB.

Sökguide till Cinahl Complete , 670 kB.

Sökguide till ERIC , 736 kB.

Sökguide till Medline , 720 kB.

Sökguide till Nursing & Allied Health Premium , 601 kB.

Sökguide till PEP , 995 kB.

Sökguide till PsycInfo , 602 kB.

Sökguide till PubMed , 497 kB.

Sökguide till SocIndex , 761 kB.

Sökguide till Web of Science , 947 kB.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade