Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

 Doktorsavhandlingar från Ersta Sköndal Bräcke högskola

Nr

Titel

Författare

År

1.

Integritet på undantag? En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer

Anna Holmqvist

2019

2.

Development and Evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden

Megan
Weber Falk

2020

3.

Bereaved mothers and fathers. Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer.

Lilian Pohlkamp

2020

4.

Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. När kroppen inte räcker till.

Bodil Holmberg

2020


Senast uppdaterad: 2020-03-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade