Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Vi som kämpade tillsammans så länge

Vi som kämpade tillsammans så länge

Författare: Bengt Börjeson

Beskrivning

Peter, lektor i slaviska språk vid Stockholms universitet blir uppsökt av en rysk kvinna, Katja som är projektledare för ett familjestödsprojekt i Irkutsk men bosatt i Sverige. Projektet får bidrag från EU men Katja har inte klarat av pappersexercisen med EU-kontoret och behöver Peters hjälp. Detta blir upptakten till en kärlekshistoria som emellertid skuggas av en dramatisk händelse under 1960-talet i forna Sovjetunionen. Händelsen rör Katjas farfar, Victor. Hans öde och sedermera våldsamma död har orsakat ett djupt trauma hos Katja. Denna händelse har emellertid gett henne och hennes familj en fristad i Sverige. När de två berättelserna tvinnas ihop och Peter dras in i Katjas historia så inser han, kanske allt för sent, att deras största hinder finns i det förflutna.

Vi som kämpade tillsammans så länge är en fiktiv historia men för båda berättelserna har författaren hämtat inspiration från sin professionella gärning. Bengt Börjeson (1932-2012) hade genom sin omfattande akademiska karriär exceptionella inblickar i den akademiska världen och i universitetslärares villkor. Under de sista 15 åren av sitt liv var han verksam som professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Bengt Börjeson hade också tack vare ett mångårigt samarbete med ryska läkare, psykologer och socialarbetare betydande kunskaper om barnhemsbarnens situation i de postkommunistiska staterna. Bengt Börjesons engagemang i denna fråga blev på sätt och vis en förlängning av hans arbete vid Barnbyn Skå, där han var chef 1971-1981.
 
Beställ boken hos Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Roman
Omfång: 204
ISBN: 978-913832623-7


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade