Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Barn, utsatthet och heder

Barn, utsatthet och heder

Författare: Gunilla Silfverberg (red.) Elin Wernqvist Roberts Susanna Alakoski Johanna Schiratzi Anna Rinder von Beckerath.

Beskrivning

Den här boken handlar om barn och jämlikhet. Om vad som krävs för att barn ska få leva jämlikt. Särskilt handlar boken om hur hedersnormer hindrar barn (och vuxna) att leva jämlikt. Trots att hedersrelaterat förtryck inte har någon laglig grund utmanar och hotar det idén om alla individers lika värde.

Barns rättigheter, kvinnors rättigheter, människors rättigheter åsidosätts när de inte överensstämmer med kollektivt och kulturellt eller religiöst sanktionerade regler. Ett tema i denna antologi är hur hedersnormer skapar ett komplext socialt problem och illustrerar de samspelande instrument som krävs för att möta och förändra detta.

Framför allt har arbetet bidragit till ökad kunskap bland socialarbetare om hur hedersrelaterat våld skiljer sig från andra övergrepp. Det är viktigt att förstå hur begränsningar, kontroll, hot och våld som en del unga utsätts för handlar om ett kollektivt utövat och sanktionerat förtryck och därför medför att det kan finnas flera förövare som hotar någons liv. Genom att förstå denna omfattning av utsatthet och systematiken i förtrycket kan de som möter utsatta unga bättre bedöma risker och därmed ge rätt stöd. Idag vet vi att hedersnormer inte bara går ut över flickors liv utan även drabbar killar och HBT-personer. Vi förstår mer om de trauman, svårigheter och skuldkänslor som hemsöker unga som tvingas välja mellan att lämna sin familj eller att förneka sin egen existens.

Denna ökade kunskap och förståelse har varit avgörande i utvecklingen av verksamheter och metoder som kan hjälpa utsatta unga att leva ett bättre liv och i trygghet. Det återstår ändå en del att göra. Bland annat behövs mer kunskap och mer metodiskt arbete om pojkar och mäns roller inom hedersstrukturen.

Beställ boken hos Norstedts Juridik

Utgiven september 2013

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Antologi
Omfång: 120
ISBN: 978-913832631-2

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade