Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Förändringar på högskolebiblioteket med anledning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2

Med anledning av coronapandemin vill högskolebiblioteket här informera om en del förändringar som vi vidtagit med anledning av detta.

För att garantera bemanningen av biblioteken och social distansering håller vi fortfarande begränsade öppettider. Vi spritar alla publika ytor dagligen och har satt plexiglas framför informationsdiskarna. Vi ber dig att inte besöka biblioteket om du är sjuk eller har symtom på sjukdom.

Öppettider

Biblioteket Ersta är öppet måndag-fredag kl 10-12.

Biblioteket Sköndal är öppet måndag, onsdag och torsdag kl 10-12.

Det är endast under bibliotekets öppettider som du som student kan komma in på högskolan.
För att komma in i högskolan krävs att du använder din passerbricka + personlig kod.

Biblioteket är tills vidare stängt för externa besökare.

Studieplatser

För närvarande är det inte tillåtet att uppehålla sig i bibliotekslokalen förutom för att låna och återlämna samt hämta reserverade böcker och beställda artiklar.

Lån och återlämning av böcker

Utlån sker i självbetjäningsautomaten i bibliotekslokalen. Glöm inte ta med ditt lånekort!

Återlämna böckerna i den återlämningslåda som finns i anslutning till biblioteket.

Återlämningslåda finns också utanför ingång B på campus Ersta där du kan återlämna när som helst. På campus Sköndal kan du återlämna i brevlådan t v om biblioteksentrén.

Det går också bra att skicka tillbaka böckerna med post. Adressen finns i sidfoten nedan. Du är alltid själv ansvarig för att återlämning sker i tid.

Fjärrlån

Om en bok som behövs för studier eller forskning vid vår högskola inte finns i högskolans eget bibliotek kan vi beställa ett fjärrlån från ett annat bibliotek.
Vi beställer inte fjärrlån till studenter om boken finns på något bibliotek i Stockholms län.

Beställda artiklar skickas hem per post tillsammans med betalningsinstruktioner. Kostnaden är 50 kr/artikel.

Behöver du hjälp?

Sökverkstaden är för närvarande stängd. Informationsdiskarna är bemannade under öppettiderna, men för att minska risken för trängsel i lokalerna ser vi helst att du kontaktar oss per e-post eller telefon.

Behöver du hjälp med databassökning kan du boka handledning med en bibliotekarie via Teams. Skicka ett mail till biblioteket.ersta@esh.se så kommer en bibliotekarie att kontakta dig för vidare hjälp och handledning.

Du hittar mycket material på vår webbplats som kan hjälpa dig att komma vidare på egen hand med informationssökning, publicering och skrivande . Vi har spelat in korta filmer om hur man söker i specifika databaser, hur man hittar kursböcker eller hur man söker i katalogen och om källkritik.

Behöver du få kontakt med någon angående pedagogiskt stöd skicka epost tilll: funka@esh.se

Behöver du hjälp med ditt akademiska skrivande? Kontakta: skrivarverkstaden@esh.se

Är du extern användare och inte student eller anställd hos oss?

För närvarande är biblioteket stängt för externa besökare.

Välkomna till biblioteket både fysiskt och digitalt!
https://www.esh.se/bibliotek.html

 


Senast uppdaterad: .

Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks bemötandepolicy

  • Biblioteket ska vara en välkomnande, tillåtande och trygg miljö.
  • Vår ambition är att du som besökare alltid ska bli sedd och få adekvat hjälp utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter ett pedagogiskt förhållningssätt.

Fastställd 2017-08-22


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade