Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Förändringar på högskolebiblioteket med anledning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2

Med anledning av coronapandemin vill högskolebiblioteket här informera om en del förändringar som vi vidtagit med anledning av detta.

De två campusbiblioteken på Ersta och Sköndal öppnar mer successivt under hösten. För att garantera bemanningen av biblioteken och social distansering håller vi fortfarande begränsade öppettider. Vi vidtar åtgärder för att minska risken för trängsel i lokalerna och har glesat ut läsplatserna och datorplatserna. Det finns handsprit att tillgå utanför och inne i lokalen. Vi spritar kontinuerligt alla publika ytor dagligen och har satt plexiglas framför informationen. Vi ber dig att inte besöka biblioteket om du är sjuk eller har symtom på sjukdom. Länk till information om successiv återgång till campusförlagd undervisning: https://www.student.esh.se/nyheter/2020-06-10-successiv-atergang-till-campusforlagd-undervisning-till-hosten.html

Öppettider

Biblioteket Ersta är bemannat måndag-fredag kl 10-12.
Biblioteket Sköndal är bemannat måndag, onsdag och torsdag kl 10-12.

Högskolans studenter får vistas i bibliotekslokalen vardagar kl 10-15.

För att komma in i bibliotekslokalen när biblioteket är obemannat krävs att du använder din passerbricka
+ personlig kod.

Studieplatser

För att begränsa smittspridningen är antalet studieplatser på biblioteken reducerade till hälften. Det finns skyltning i lokalen som markerar var man kan sitta och var man ska köa. Välkomna att studera i biblioteket vardagar kl 10-15.

Lån och återlämning av böcker

Utlån sker av personal under bemannade tider eller i självbetjäningsautomaten i bibliotekslokalen.

Återlämna i första hand böckerna i den återlämningslåda som finns i anslutning till biblioteket, detta kan göras även när biblioteket är stängt; gäller för såväl studenter som externa användare. I andra hand lämna till den bibliotekarie som arbetar i informationen. Det går också bra att skicka tillbaka böckerna med post.

Har du svårt att ta dig till biblioteket för att lämna tillbaka kan du be någon annan att lämna in dina böcker.

Fjärrlån

Vid fjärrlån av böcker gäller samma service som vanligt dvs om en bok som behövs för studier eller forskning vid vår högskola inte finns i högskolans eget bibliotek kan vi beställa ett fjärrlån från ett annat bibliotek.
Reserverade böcker hämtas i biblioteket när det är bemannat. Vi gör inte fjärrlån till studenter om boken finns på biblioteken i Stockholm.

Beställda artiklar hämtas i biblioteket när det är bemannat eller kan vid begäran skickas hem per post mot swishbetalning. Kostnaden för studenter är 40 kr/artikel.

Behöver du hjälp?

Sökverkstaden är för närvarande stängd. Informationsdiskarna är bemannade, men för att minska risken för trängsel i lokalerna ser vi gärna att du kontaktar oss per e-post eller telefon.

Behöver du hjälp med att söka information eller stöd i uppsatsskrivande kan du boka handledning med en bibliotekarie via Teams. Skicka ett mail till biblioteket.ersta@esh.se så kommer en bibliotekarie att kontakta dig för vidare hjälp och handledning.

Du hittar även mycket material på vår webbplats som kan hjälpa dig att komma vidare på egen hand med informationssökning, publicering och skrivande . Vi har även gjort inspelade korta filmer om hur man söker i specifika databaser, hur man hittar kursböcker eller hur man söker i katalogen och om källkritik.

Behöver du få kontakt med någon angående pedagogiskt stöd skicka epost tilll: funka@esh.se

Behöver du hjälp med ditt akademiska skrivande? Kontakta: skrivarverkstaden@esh.se

Är du extern användare och inte student eller anställd hos oss?

Då är du hjärtligt välkommen under de bemannade öppettiderna för lån och användning på plats av våra tjänster. Återlämnar gör du i vår återlämningslåda eller skickar böckerna till oss.
Innan du kan låna eller reservera måste du komma till biblioteket när det är bemannat för att skaffa ett bibliotekskort. Medtag legitimation.

Välkomna till biblioteket både fysiskt och digitalt!
https://www.esh.se/bibliotek.html

 


Senast uppdaterad: 2020-09-16.

Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks bemötandepolicy

  • Biblioteket ska vara en välkomnande, tillåtande och trygg miljö.
  • Vår ambition är att du som besökare alltid ska bli sedd och få adekvat hjälp utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter ett pedagogiskt förhållningssätt.

Fastställd 2017-08-22


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade