Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Välkommen till CivLib

CivLib är en del av Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek och utgör en boksamling och en databas med inriktning mot det civila samhället. CivLibs databas innehåller referenser till civilsamhällesrelaterade böcker och kapitel i samlingsverk.
Centret vänder sig både till forskare och studenter vid universitet och högskolor, men också till beslutsfattare vid departement och myndigheter, aktiva i den ideella sektorn samt journalister och en intresserad allmänhet.

Hur man söker och lånar 

Databasen är sökbar via bibliotekets sökportal, men är också en deldatabas i den nationella söktjänsten Libris som för närvarande innehåller drygt 11000 poster.

CivLib-samlingen finns i biblioteket på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30.

Böcker från CivLib-samlingen får lånas i 3 veckor.
Vi lånar ut till andra bibliotek via fjärrlån.

Kontakta CivLib

För frågor om lån, informationssökning mm, kontakta civlib@esh.se.

Läs mer om den forskning som bedrivs vid Centrum för civilsamhällesforskning.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade