Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Förteckningar

Verk av och om Anders Frostenson

Böcker av Anders Frostenson (förteckning från Libris)

Litteratur om Anders Frostenson (förteckning från Libris)

Notmaterial (förteckning från Libris)

TV, radio, video, film, skivor (förteckning från Svensk mediadatabas)

Artiklar, recensioner OCH HEMSIDOR

Artiklar i Vår lösen

Anders Frostenson i Vår lösens register
Artiklar och publicerade dikter 1938- finns tillgängliga i Psalmcentrum.

Artiklar angående kyrkoherdeinstallationen på Lovö

Sändaren 2010:7
Helgelse och nåd på gemensam livsresa / Boström, Tomas
Om psalm 86 (O Guds kärlek, dina höjder)

Signum 2006:5, s. 14-20
Anders Frostenson och psalmerna / Selander, Inger

Dagens nyheter 2004-03-21
Recension av Tystnad, ljus / av Kerstin Vinterhed

Pietisten 2001, vol. XVI nr 2
Sightings in Christian Music / Wiberg, Glen V.
(Om psalmöversättning)

Signum 1988:1
O Jerusalem, du höga / Beskow, Per

Signum 1985:8
Det nya svenska psalmboksförslaget "tytt till det bästa"? / Benktson, Benkt-Erik

Signum 1985:6
Partiell anslutning / Ekenberg, Anders

Signum 1985:6
Tolkning och omtolkning i nya psalmboken / Beskow, Per

Signum 1981:6
Två Frostenson-texter / Ekenberg, Anders

Signum 1977:2
Katolikernas psalmboksproblem / Thuringer, Rune P.

Signum 1975:5
De refuserade Mariapsalmerna - kan de komma till användning? / Thuringer, Rune P.

Stockholms dagblad måndagen den 16 November 1936

Svensk tidskrift 1985
Diskutabelt förslag till ny psalmbok / Hillerdal, Gunnar

Veckojournalen
1948 Artikel om familjen Frostenson
1955 nr 1 Omslagsbild av Anders Frostenson

Recensioner

Pilgrimsboken av Rainer Maria Rilke

Och ingen utanför av Alva Ekström

"Gud är en av oss" av Marcus Willén (Kyrkohistorisk årsskrift 2009 s. 562-564, ej tillgänglig på nätet)

Genom lyckta dörrar (Bonniers litterära magasin 1938)

Hemsidor

Sarelin, Birgitta
"Förhållandet mellan den finlandssvenska och den rikssvenska psalmboken". Om bearbetning av Anders Frostensons psalm "Jesus från Nasaret"

Filmer

Anders Frostenson startade ett eget filmbolag, Ansgarfilm, och skapade en rad filmer. Med filmserien "Svenska diktare" gjorde han en serie porträtt av Sven Lidman, Nils Ferlin, Bo Bergman, Erik Axel Karlfeldt och Jan Fridegård. Ytterligare verk var ”Björkö – Ansgars ö” (en rundvandring på Björkö), ”Två händer”, ”Landet med de tusende öar och skär” (en film om Åland), ”Allhelgonatid” (en lyrisk filmdikt), ”Fort skyndar tiden som en ström” (nyårstankar), ”Jag är vägen”, ”Evangeliet i sten” (en film från Notre Dame) m.fl.

På Anders Frostensons psalmcentrum kan ni se följande filmer (ej hemlån):

 • Sven Lidman (25 min)
 • Bo Bergman (15.44 min)
 • Erik Axel Karlfeldt (30 min.)
 • Jan Fridegård (10 min.)
 • Nils Ferlin (10 min.)
 • Evangeliet i sten (19.51 min.)
 • Björkö – Ansgars ö (13 min.)

Olika personer berättar om sina möten med Anders Frostenson (Filmer från annan produktion):  

 • Lars Åke Lundberg (25 min.)
 • Lars Åke Stenström (22 min.)
 • Karin Bergqvist Engwall (25 min.)
 • Göran Sahlberg (33 min.)

För komplett lista och vidare möjlighet att se film, vänd er till KBs audio visuella avdelning, där finns möjlighet att se filmer och lyssna på radioprogram i den mån de har digitaliserats.

Senast uppdaterad: 2018-01-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade