Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Böcker till försäljning

Följande böcker finns till försäljning från Anders Frostensons psalmcentrum

Om inte annat anges, beställ böckerna på telefon 08-555 05 163 eller via e-post: biblioteket.skondal@esh.se. Samtliga priser är exklusive frakt.

Gud är en av oss

Örebro Universitet 2006
150 sidor, inbunden, red. Marcus Willén
I Gud är en av oss får vi en bred bild av Anders Frostensons liv och författarskap, tecknad av såväl forskare som hans nära samarbetare.
Pris: 100 kr

Och ingen utanför

Artos bokförlag 2010
217 sidor, inbunden, författare Alva Ekström
Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap
Pris: 180 kr

"och ett oändligt hem"

AF-stiftelsens skriftserie nr 6 nytryck 2006 av (samma titel) SkeabFörlag 1981
218 sidor, mjuk pärm, författare Rune Pär Olofsson
en biografi över Anders Frostenson, med tonvikt på psalmdiktaren
Pris: 100 kr

Pilgrimsboken

Rainer Maria Rilke i tolkning av Anders Frostenson med den tyska originaltexten löpande
Edition Diadorim 2002
170 sidor, mjuk pärm, förord Martin Lönnebo
Pris: 80 kr

Himmelriket är nära

Böner, anrop, meditationer
Verbum 1993
Egna böner och översättningar av Anders Frostenson
96 sidor, inbunden, sammanställd av Lennart Linder
Förord av Tore Browaldh
Pris: 100 kr

Guds kärlek är som stranden och som gräset

En bok om och av Anders Frostenson
A F-stiftelsen Psalm och sång, 1996
108 sidor, mjuk pärm,
Pris: 100 kr

Spåren på stranden - Min väg genom Anders Frostensons psalmer och dikter

AF stiftelsen Psalm och sång, 2010
87 sidor, mjuk pärm, en ”läsepsalmbok” där Sven Frostenson finner sin väg genom Anders Frostensons psalmer och dikter.
Förord av Martin Lönnebo
Pris: 100 kr

”och vinden vandrar med dunlätt sko”

Anders Frostenson, tidigt i livet och sent
Dikter, Ord, Böner,Texter
Tidigare inte publicerade texter av Anders Frostenson sammanställda av Anna-Clara Frostenson och Karin Lidman Frostenson
Anders Frostensons Psalmcentrum skriftserie nr 1, 2011
37 sidor, A 4 häfte
Pris: 80 kr

Mannakornet, en livshistoria om Ulla Lidman Frostenson

av Karin Johansson
Eget förlag 2011
200 sidor, mjuk pärm, förord av Knut Ahnlund
Karin Johansson redogör och berättar om ett sammansatt livsöde, som också speglar den svenska frikyrkans historia under första hälften av förra århundradet.
Pris och distribution: www.books-on-demand.com.

Dogmat och Dikten - om psalmskrivandets grunder

av Anders Frostenson och Erik Routley
AF-stiftelsens skriftserie nr 5
Pris: 60 kr

22 psalmer

av Anders Frostenson. Sammanställd av Karin Lidman Frostenson.
En samling icke tonsatta psalmtexter samt ett antal mindre kända psalmer av Anders Frostenson

14 texter om psalm

Skrivna av Anders Frostenson. Sammanställd av Karin Lidman Frostenson.
14 texter om psalm, skrivna under den tid Anders Frostenson var verksam som psalmdiktare. En del av texterna är oavslutade och föreligger i det skick de återfanns i bland Anders Frostensons efterlämnade papper. De är lätt redigerade, stavfel är rättade och överstrykningar borttagna för att lättare kunna läsas. Originalen finns på psalmcentrum.

41 visor

av Anders Frostenson
41 texter, varav 24 redan finns tryckta medan resten finns i manuskript och utkast.
Pris 60 kr

55 dikter

av Anders Frostenson
Pris 50 kr (i en plastmapp)


Senast uppdaterad: 2020-06-17.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade