Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tomas Brytting

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Forskningsledare, professor i organisationsetik

Telefon:

070-2131256

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N, 3 tr

Forskningsområden

Tomas Brytting har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1989, som forskare och lärare, konsult, föredragshållare och skriftställare. Hans forskning har syftat till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå. Hans fokus har varit frågan om vad "moralisk kompetens" är och hur en sådan kompetens påverkas av organisationers utformning.

Aktuell forskning/projekt

Vid sidan om arbetet med att bygga upp Institutet för Organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, sysslar Tomas Brytting med frågan om hur korruptionprocesser ser ut och hur de utvecklas. Han arbetar också med ett projekt vars syfte är att närmare precisera i vilken mening en organisation kan sägas utgöra ett självständigt moraliskt subjekt.

Andra uppdrag

Tomas Brytting är ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation och ordförande för Etikrådet i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter (ESK). Han kommenterar företagsetiska händelser i media och medverkar regelbundet i radioprogrammet "Tankar för dagen".

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Tomas Brytting (2019). Äga, leva, dö: från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen
Susanne Lind, J Sandberg, Tomas Brytting, C J Fürst, L Wallin (2018). Implementation of the integrated palliative care outcome scale in acute care settings: a feasibility study.
Tomas Brytting (2018). Rationalizing Deviances: Avoiding Responsibility
Susanne Lind, L Wallin, Tomas Brytting, C J Fürst, J Sandberg (2017). Implementation of national palliative care guidelines in Swedish acute care hospitals: A qualitative content analysis of stakeholders' perceptions.
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2015). Chef i omsorgen: vardag, forskning, etik
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2015). Inledning: chefsarbetet i äldreomsorgen
Tomas Brytting (2015). Omsorgschefens moraliska kompetens
Tomas Brytting (2015). Personlig närvaro och professionell distans
Tomas Brytting (2014). Etiken i butiken
Tomas Brytting (2014). Omsorgsverksamhetens etik
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2014). På väg mot ett bättre samtal
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2014). Äldreomsorgen: praktiken, debatten och framtiden
Tomas Brytting (2013). Chefsarbetets etik
Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius, Tomas Brytting (2013). Meaning, Authority, Rationality and Care as MARCs of sustainable organisations
Tomas Brytting (2013). Moralisera mera: och bättre
Tomas Brytting (2012). Chefen som bedragare
Tomas Brytting (2012). Cheferna och etiken
Tomas Brytting (2012). Chefsarbetets etik
Tomas Brytting (2012). Etikens grunder
Tomas Brytting, Richard Minouge, Veronica Morino (2011). The Anatomy of Fraud and Corruption: Organizational Causes and Remedies
Tomas Brytting, Andreas Linderyd (2010). Etik för ekonomer: en kartläggning av etikutbildningen vid svenska högskolor och universitet [Fulltext]
Tomas Brytting, Ann-Sofie Westelius (2010). Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007
Tomas Brytting (2010). Värdegrundens ABC
Tomas Brytting (2009). Den bedrägliga tilliten: om direktörer som bedrar och organisationer som gör det möjligt
Tomas Brytting (2009). Recension av boken Krisen: Orsaker, verkan, åtgärder av P. Krugman
Tomas Brytting, Lars-Olof Hellgren (2009). Superficial malfunctions on the financial market: about the need for a different financial sector
Tomas Brytting (2008). Banken som kunde tala med småföretagare
Tomas Brytting (2008). Den goda vinsten [Fulltext]
Tomas Brytting (2008). Etik i skolan och samhällets tjänst
Tomas Brytting (2008). Förtroendevald
Tomas Brytting, Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius (2008). Meaning, Authority, Rationality and Care as "MARCs" of sustainable organisations
Tomas Brytting (2008). Synden: ledarskapets död
Tomas Brytting (2007). Etik och ledarskap
Tomas Brytting (2007). Får man tjäna pengar på de fattiga?
Tomas Brytting (2007). Förena patientskydd och säkerhet [Fulltext]
Tomas Brytting (2007). Om konsten att ha ansvar [Fulltext]
Tomas Brytting, Erik Blennberger, Gunhild Wallin, Ann-Sofie Westelius, Susanne Wigorts Yngvesson (2007). Pinsamt, Svenskt Näringsliv
Tomas Brytting, Erik Blennberger, Gunhild Wallin, Ann-Sofie Westelius, Susanne Wigorts Yngvesson (2007). Svenskt Näringsliv slår in öppna dörrar
Tomas Brytting (2007). Tack gode Gud: vi är äntligen fria
Tomas Brytting, Lars-Olof Hellgren (2007). Ytlighetsfel på finansmarknaden: om behovet av en differentierad finanssektor
Tomas Brytting (2006). Building theory about small firms: a grounded theory approach
Tomas Brytting (2006). Myndiga myndigheter, små småföretagare och tilltron dem emellan
Tomas Brytting, L Bernhardtsson, C Trollestad, A-C Westelius (2005). Försäkringsmäklare: En studie om etiska utmaningar och nytta
Tomas Brytting (2005). Tankar om pengar, kärlek och dårskap
Tomas Brytting, Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius (2004). Förnuft och känsla: om organisering för att må bra
Tomas Brytting (2004). Förtroendebegreppet i företagsekonomi [Fulltext]
Tomas Brytting (2004). Förtroendereceptet: öppenhet och försoning [Fulltext]
Tomas Brytting, Niklas Egels (2004). Svensk företagsetisk forskning 1995-2001
Tomas Brytting (2003). ”Den svåra frågan om solidaritet”
Tomas Brytting (2003). God byråkrati och moraliskt välbefinnande
Tomas Brytting (2003). Solidaritet och internationell ekonomi
Tomas Brytting (2002). Moral competence: a non-relativistic, non-rationalistic definition
Tomas Brytting (2002). Människan bakom varumärket: varumärke, identitet och moral
Tomas Brytting (2001). Att vara som Gud?: moralisk kompetens i arbetslivet
Tomas Brytting, Claes Trollestad (2000). Managerial thinking on value-based management
Tomas Brytting (2000). The preconditions for moral competence: contemporary rationalization and the creation of moral space
Tomas Brytting (1998). Etiska antaganden i ekonomisk teori
Tomas Brytting (1998). Företagsetik
Tomas Brytting (1998). Marknadens autonomi och friheten att prioritera

Senast uppdaterad: 2019-07-02.

Pressbild

Tomas Brytting 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade